Çocuklar için Robotik

Amaç       

Öğrencilerinin, teknoloji çağını tüketici olarak izlemeleri yerine, anlayarak, üreterek, çağa katkıda bulunmaları için robot teknolojisinin, kolay, anlaşılabilir, uygulanabilir, olduğunu göstermek. Öğrencilerin için “ben de yapabilirim, ben de kullanabilirim” diyebilmelerini sağlamaya yönelik “Robotik Okuryazarlık” becerisini  kazandırmak.